İptal, Vazgeçme ve Değişiklik Hakkı

İPTAL, VAZGEÇME VE DEĞİŞİKLİK HAKKI

Tüketici 6502 sayılı Tüketici Kanunu ve ilgili yasalarda belirtilen sebeplerin (mücbir sebepler dahil) dışında herhangi bir nedenle Omega Tours’dan satın almış olduğu ürünü iptal ettirmek istediği takdirde aşağıdaki iptal şartları uygulanacaktır.

    1. Tüketici, gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda toplam tur bedelinin % 50’si tüketiciden tahsil edilir. Tüketici tur bedelinin tamamını ödemişse bu bedelin %50’si tüketiciye iade edilir. Son 30 gün içindeki iptallerde iade söz konusu değildir.
    2. Tüketici, indirimli satış döneminde (erken rezervasyon döneminde) satın almış olduğu üründen (mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla) mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple vazgeçemez. Bu durumda gezi bedelinin tamamını cayma tazminatı olarak Omega Tours’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder veya III. Maddede belirtilen sözleşme devri hakkını kullanır.
  1. Omega Tours, gezi kapsamındaki otel standartlarını (Oteller ile ilgili olarak taahhüt edilen standartlar o ülkenin standartlarıdır), ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını herhangi bir eksiltme yapmadan tüketiciye tur öncesinde veya tur sırasında bizzat bildirerek değiştirebilir. Tüketici, tur öncesi yapılan değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler mücbir sebeplerle yapılmışsa bu madde hükmü geçerli olmayacaktır. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

MÜCBİR SEBEPLER

Olumsuz hava koşulları, yol engeli, deprem, sel, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, karantina, öngörülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri, Omega Tours’dan kaynaklanmayan ancak gezinin yapılmasını imkansız ya da yararsız hale getiren vs sebepler gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Turun mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması durumunda Omega Tours paket tura ait sözleşmeyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazmin hakkı doğmaz. Sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesi tüketicinin kusuruna veya mücbir sebebe dayanıyorsa seyahat acentesi sorumlu tutulamaz.

Promosyonlar ve en yeni turlarımızdan ilk sizin haberiniz olsun.